Наочний довідник Основи економіки 10—11 клас. Довгань Г. Д.

Пропоноване видання продовжує серію наочних посібників зі шкільних дисциплін, які допоможуть учням
систематизувати, конкретизувати і поглибити набуті знання.
Структура і зміст посібника повною мірою відповідають вимогам навчальних програм «Економі-
ка» (автори Г. О. Ковальчук та ін.), «Основи економіки» (за ред. І. Ф. Радіонової), «Основи економіки»
(за ред. Л. П. Крупської), «Основи економіки» (за ред. С. В. Степаненко). Навчальний матеріал згрупо-
вано за програмними темами і подано у наочній формі, тобто у вигляді таблиць, схем, діаграм, гра-
фіків тощо, які супроводжуються необхідними коментарями. Особлива увага приділяється роботі
з термінами і поняттями, що є основними у курсі. Ілюстративний матеріал, який міститься у довід-
нику, посилює емоційне сприйняття навчальної інформації, активізуючи творче осмислення
і більш глибоке засвоєння набутих знань.

Кстати, если вы ищете лучшие Бесплатные курсы онлайн для повышения образования – смело переходите по ссылке ранее.

Скачати

You may also like...