Наочний довідник Історія України 7—9 класи. Гісем О. В., Мартинюк О. О.

Пропоноване видання продовжує серію наочних посібників зі шкільних дисциплін, які допоможуть
учням систематизувати, конкретизувати і поглибити набуті знання і вміння, а також прилучитися
до активної самостійної роботи. Кстати, если вас интересует Подготовка к ЕГЭ,ОГЭ в Ростове-на-Дону в iQ-центре по низкой цене – смело переходите по ссылке ранее.
Структура і зміст посібника повною мірою відповідають вимогам чинної навчальної програми зі
шкільного курсу історії України. Навчальний матеріал згруповано за програмними темами і подано
у наочній формі, тобто у вигляді таблиць, схем, діаграм тощо.
Автори свідомо уникли методичних порад щодо практичного використання посібника. Структур-
но-змістовна простота і повнота зумовлюють необмеженість можливостей як самостійного опрацьову-
вання учнями наведеного матеріалу, так і роботи під керівництвом учителя. Такий підхід, на думку
авторів-практиків, сприятиме ефективній реалізації навчально-виховних завдань.

Скачати

You may also like...